Burghausen, Altötting

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Burghausen
Ti panakaimatangan ti siudad
Ti panakaimatangan ti siudad
Eskudo iti Burghausen
Ti Burghausen ket mabirukan idiay Alemania
Burghausen
Burghausen
Nagsasabtan 48°10′N 12°50′E / 48.167°N 12.833°E / 48.167; 12.833Nagsasabtan: 48°10′N 12°50′E / 48.167°N 12.833°E / 48.167; 12.833
Administrasion
Pagilian Alemania
Estado Bavaria
Admin. a rehion Akin-ngato a Bavaria
Distrito Altötting
Ili a panakabingbingay 33 Ortsteile
Mayor Hans Steindl (SPD)
Dagiti kangrunaan nga estadistika
Kalawa 19.85 km2 (7.66 sq mi)
Kangato 421 m  (1381 pié)
Populasion 18,222 (31 Disiembre 2011)[1]
 - Densidad 918 /km2 (2,378 /kd mi)
Sabsabali pay a paammo
Sona ti oras CET/CEST (UTC+1/+2)
Lisensia a plata
Kodigo ti koreos 84489 8263
Kodigo ti lugar 08677
Sapot a pagsaadan www.burghausen.de

Ti Burghausen ket isu ti kadakkelan a siudad idiay Altötting a distrito ti Oberbayern idiay Alemania. Daytoy ket naisanglad idiay karayan Salzach, idiay asideg a pagbeddengan ti Austria. Ti kastilona, idiay tuktok ti bantay, ket isu ti kaatiddogan a kastilio idiay Europa (1,043 m).

Pakasaritaan[urnosen | urnosen ti taudan]

Panoramiko a panakaimatangan iti rabii

Ti kadaanan a panakaibaga iti Burghausen ket nadokumentuan idi 1025 a kas imperial a daga a tagikua. Ni Emperador Conrad II ket nagidutok kadagiti Konte iti Burghausen a kas dagiti mangtaripatu ti busbos ti daytoy a lugar. Ngem, kas ti naipakpakita dagiti kinaudi a nakalkali, ti lugar ti lawlaw ti kangrunaan a korte ti kastilio ti Burghausen ket nataenganen manipud idi Sauer a Panawen. Ken dagiti arkeologo ket nakabirukda kadagiti tidda iti Landok a Panawen, ti Keltiko ken Romano a Panawen, ngem narigat a makita ti pudno a petsa ti "panakabangon" . Ti ili ket naparang-aya kadagiti rinibo a napalabas a tawtawen, ngem narigat a maibaga no adda dagiti nagtaltalinaay a nagnaed ditoy.

Idi 1164, ni Duke Henry ti Leon ket nagitagikua ti kastilio. Dagiti Wittelsbach ket nangitagikua ti kastilio idi 1180 ken dagiti naipalawlaw a pagtaengan a tanap idi 1229. Ti panakaidakamat ti kasasaad ti ili ket naipagarup nga isu met laeng a puntos, ngem saan a masursuportaran dagiti nagtaudan. Idi rugi ti 1255, kalpasan ti immuna a panakabingbingay ti Bavaria, ti Burghausen ket nakagun-od ti pagdayegan ti politika ken ekonomia a kas ti maikadua a pagtaengan dagiti duke ti Akin-baba a Bavaria.

Ti kangrunaan a idi taudan ti matgedan ti Burghausen ket ti komersio ti asin manipud idiay Hallein, (tatta nga aldawen nga Austria). Ti asin ket naiyeg idiay aplaya ti Burghausen ken naipatulod kadagiti nadumaduma a luglugar. Ti pagsangladan a lugar idi ket idiay kastilio ti Mautner, a tatta nga aldawen ket ibalayanna ti edukasion ken kultural a sentro ti siudad, a mangsangsangaili ti panagadal ti klase a potograpia dagiti nataengan ken jazz kendagiti pay sabsabali a maaramid ken jazz a paspasamak.

Idi 1307, ti dati a lokal a linteg ket naipakodigo idi a kas ti munisipal a linteg, kenidi umuna a gudua ti maika-14 a siglo, ni Emperador Louis IV ket nangited pay kadagiti nagruna a pribilihio ti ili. Babaen ti gibus ti maika-14 a siglo, ti Burghausen ket nagbalin nga administratibo a sentro ken pakabirukan ti opisina ti rentas.

Babaen dagiti tallo a naudi a duke ti Akin-baba a Bavaria, ni Henry XVI ti Nabaknang (1393–1450), ni Louis IX ti Nabaknang (1450–1479) ken George ti Nabaknang, (1479–1503),ti Burghausen ket nakapadas ti panagpadakkel kene nabalitokan a panawen a kas ti maikadua a kapitolio ti dukado a Bavaria-Landshut. Idi 1505, kalpasan ti Landshut a Gubat ti Panagsasaruno, ti Burghausen ket maysa kadagiti uppat nga opisina ti rentas iti naurnos manen a Bavaria.


Dagiti ladawan ti kastilio[urnosen | urnosen ti taudan]

Panoramiko a panakaimatangan ti kastilio (panakaimatangan manipud ti daya)
Panoramiko a panakaimatangan ti kastilio (panakaimatangan manipud ti laud)

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Kasilpo iti ruar[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig ti Burghausen idiay Wikimedia Commons