Kaudian a balbaliw

Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

Siputen ti kaudian a balbaliw iti wiki iti daytoy a panid.

Pagpilian iti kaudian a balbaliw
Leyenda:
B
Daytoy a panag-urnos ket nakapartuat iti baro a panid (kitaen pay ti listaan ti baro a pampanid)
m
Daytoy ket bassit a panag-urnos
b
Daytoy a panag-urnos ket inaramid babaen ti bot
D
Urnos ti Wikidata
(±123)
Ti panagbaliw ti kadakkel ti panid babaen ti bilang dagiti byte
Ipakita dagiti naudi a 50 | 100 | 250 | 500 a sinukatan iti kallabes a 1 | 3 | 7 | 14 | 30 nga al-aldaw
Ilemmeng dagiti bassit a panag-urnos | Ipakita dagiti bot | Ilemmeng dagiti di ammo nga agar-aramat | Ilemmeng dagiti nakarehistro nga agar-aramat | Ilemmeng dagiti inurnosko | Ipakita ti Wikidata

Ipakita dagiti kabarbaro a sinukatan a mangrugi manipud idi 19:13, 23 Oktubre 2014
   

23 Oktubre 2014

22 Oktubre 2014

21 Oktubre 2014