Pammadayaw a Palanca

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Palancaawards.jpg

Ti Pammadayaw a Palanca (Palanca Awards) wenno Pammadayaw a Pakalaglagipan ken Don Carlos Palanca para iti Literatura (Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature) ket isu ti mabigbig a kalatakan a pammadayaw wenno salip iti literatura iti Filipinas, nga ilunglungalong ti familia Palanca iti Filipinas kas pangtaginayon iti lagip ni Don Carlos Palanca Sr., maysa a negosiante nga am-ammo kas nangbuangay iti pagpartuatan ti arak a mangar-aramid iti nalatak a mainum a Ginebra San Miguel.

Imatmatonan ti Carlos Palanca Foundation, narugian ti Pammadayaw a Palanca idi 1950 iti salip iti ababa a sarita iti dua a benneg, iti Ingles ken Tagalog. Idi 1953, nainayon kas kategoria ti maysa-a-parang a drama; ti daniw idi 1963; naan-anay a drama idi 1975; ti salaysay idi 1979; sa ti novela idi 1980. Nainayon pay ti ababa a sarita para iti ubbing idi 1989, ti teleplay wenno script iti television idi 1990, ken ti screenplay wenno script iti pelicula idi 1994.

Idi 1997, nainayon ti tallo a benneg ti salip: ti Iloko, Cebuano ken Hiligaynon a benneg ti salip iti ababa a sarita. Naluktan met idi 1998, ti salip iti panagsurat iti salaysay para kadagiti agtutubo, sa idi 2000, narugian ti baro a categoria: ti salip iti Fiksion iti Masakbayan (futuristico a fiksion) wenno ababa a sarita a maipapan iti/kadagiti pasamak wenno mapasamak iti masakbayan ti Filipinas (naikkat daytoy a categoria idi 2007).