Permanente a nasalakniban a plantilia

Plantilia:Wagayway

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

 [[|]]

Simbolo ti dokumentasion Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Daytoy a plantilia ket inus-usar a panangiparang ti bassit nga ikono ti wagayway iti asideg ti naisilpo iti wiki a nagan ti pagilian. Daytoy ket mainaig kadagiti plantilia ti {{wagaywayikono}} ken {{wagaywaypagilian}}, ngem makaited daytoy ti ad-adu a pagpilian kadagiti termino iti kuerdas ti testo a maiparang.

Panagusar

{{wagayway|pangilasin ti pagilian|sabali a kita|name= alternatibo a kuerdas ti testo|size=kaakaba ken/wenno katayag ti ladawan ti wagayway}}

  • pangilasin ti pagilian ket isu ti kadawyan a nagan ti pagilian (a kas ti "Pilipinas"), ti kadawyan a parbo a nagan (a kas ti "PHL"), wenno ti alagaden a kodigo ti pagilian a kas dagiti nailista iti ISO 3166-1 alpha-3
  • sabali a kita (variant) ket maysa a pagpilian a maikadua a parametro a mabalin a mausar a mangiparang ti sabali a kita ti wagayway, kasla iti naipakasaritaan a wagayway. Ti listaan kadagiti sabali a kita para iti tunggal maysa a pagilian ket nadokumentuan iti maitutop a panid ti plantilia, a kas ti Plantilia:Datos ti pagilian Alemania
  • alternatibo a kuerdas ti testo, daytoy a pagpilian a pateg, nga nainaganan babaen ti parametro ti name, ket inus-usar a panangiparang ti sabali a testo
  • size, daytoy pagpilian a pateg ket nainaganan babaen ti parametro ti size , ket inus-usar a panangibaga ti kaakaba ken/wenno katayag ti ladawan ti wagayway. Daytoy a parametro ket mainaganan baben ti panag-usar ti alagaden nga eskritu ti ladawan.


Kitaen ti pagsurotan ti pasaruno para kadagiti plantilia a malmalmeng a tinawtawagan ti daytoy.

Kas pagarigan

Wiki a pannakaisurat Maiparang Dagiti nota
{{wagayway|Pilipinas}}  Pilipinas Kitaen nga isuda a dua ket maisilpo iti Pilipinas.
{{wagayway|PHL}}  PHL
{{wagayway|Alemania}}  Alemania Amin kadagiti tallo ket maisilpo iti Alemania.
Maipatinayon pay dagiti ISO a kodigo ti pagilian, dagiti inus-usar ti FIFA, IOC, kdpy. ket masuportaranda pay.
{{wagayway|DEU}}  DEU
{{wagayway|GER}}  GER
{{wagayway|Alemania|empire}}  Alemania Dagit isabali a kita ti wagayway ket mabalin a mausar nga adda iti nagan ti pagilian wenno dagiti kodigo ti pagilian.
{{wagayway|DEU|empire}}  DEU
{{wagayway|CAN|name=Kanadiano}}  Kanadiano Ti parametro ti |name= ket mabalin pay a mausar ti panangiparang ti kuerdas a maiparang ngem mangibati ti silpo iti husto nga artikulo.
{{wagayway|Kanada|1957|name=Kanadiano}}  Kanadiano Ti parametro ti |name= ket mabalin pay a mausar no dagiti sabali a wagayway ket mainaganan.
{{wagayway|Texas}}  Texas Dagiti wagayway ket mabalin pay a magun-od para kadagiti dadduma a sub-nasional ken multi-nasional nga entidad a kas dagiti estado ti Estados Unidos, dagiti probinsia ti Kanada, ti Mankomunidad ti Pagpagilian, ken ti Kappon ti Europa.
Ti kompleto a listaan ket mabalin a mabirukan idiay Kategoria:Dagiti plantilia ti datos ti pagilian.
{{wagayway|Quebec|name=QC}}  QC
{{wagayway|Mankomunidad ti Pagpagilian|name=Cmnwlth}}  Cmnwlth
{{wagayway|EU}}  EU
{{wagayway|Suisa|size=14px}}  Suisa Ti parametro ti |size= ket mabalin a mausar ti panagtengngel kadagiti dimension ti ladawan.
Ti " Suisa" ket isu ti kasisigud a kadakkel.
{{wagayway|Suisa|size=28px}}  Suisa

Datos ti plantilia

Daytoy ket isu ti dokumentasion ti TemplateData para iti plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor.

Wagayway

Daytoy a plantilia ket agiparang ti bassit nga ikono ti wagayway iti asideg ti naisilpo iti wiki a nagan ti pagilian

Dagiti parametro ti plantilia
Parametro Deskripsion Kita Kasisigud Automatiko a pateg Kasasaad
Pangilasin ti pagilian 1 Kadawyan a nagan ti pagilian (kas iti 'Pilipinas'), ti kadawyan a parbo a nagan (a kas iti 'PHL'), wenno ti alagaden a kodigo ti pagilian string awan linaon awan linaon nasken
Sabali a kita 2 Mangilasin ti sabali a kita ti wagayway a mausar embes nga iti alagaden a wagayway, a kas iti 1815 string awan linaon awan linaon pagpilian
Alternatibo a testo name Agiparang ti alternatibo a testo embes a ti alagaden a nagan ti pagilian string awan linaon awan linaon pagpilian
Kadakkelan a dimension size Ti kadakkelan a kaakaba weeno katayag, a mainaganan babaen ti alagaden nga eskritu ti ladawan' (a kas iti x30px) string awan linaon awan linaon pagpilian

Kitaen pay