Listaan ti naserraan

Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

Daytoy ket listaan ti agar-aramat kadagiti panagserra ken panaglukat ti serra Dagiti na-atomatiko a panakaserra ti IP a pagtaengan ket saan a nailista. Kitaen ti Listaan ti lapden nga IP para iti listaan kadagiti agdama a naiparit a pagpataray ken dagiti serra.

Dagiti listaan    

 

Awan ti agpada a bagay dita listaan.