Corregidor

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Corregidor
Mapa iti Isla ti Corregidor
Ti Corregidor ket mabirukan idiay Filipinas
Corregidor
Corregidor
Isla ti Corregidor (Filipinas)
Heograpia
LokasionLuek Manila
Nagsasabtan14°23′8″N 120°34′23″E / 14.38556°N 120.57306°E / 14.38556; 120.57306Nagsasabtan: 14°23′8″N 120°34′23″E / 14.38556°N 120.57306°E / 14.38556; 120.57306
PurpuroIs-isla iti Filipinas
Kaatiddog6.5 km (4.04 mi)
Kaakaba2.0 km (1.24 mi)
Kangatuan nga elebasion121 m (397 ft)
Kangatuan a punto"Topside", nga altiplano
Administrasion
RehionCALABARZON
ProbinsiaCavite
Demograpia
Grupgrupo ti etnikoTagalog

Ti Isla ti Corregidor, lokal a matawtawagan nga Isla ng Corregidor, ket maysa nga isla a mabirukan idiay sumrekan iti Luek Manila idia abagatan a laud a paset iti Isla ti Luzon idiay Filipinas. Gapu ti lokasion daytoy, ti Corregidor ket maysa idi a pagsammakedan nga addaan dagiti pantar nga artileria ken dagiti pagbala a magasina tapno masalakniban ti sumrekan iti Luek ti Manila ken ti Siudad ti Manila, manipud kadagiti panagraut dagiti kabusor a pakigubat a bapor no mapagteng iti gubat. Mabirukan daytoy ti 48 kilometro (30 mi), ti Manila ken isun ti kadakkelan a siudad ket ti kangrunaan a pagsangladan a idiay Filipinas kadagiti napalabas a siglo manipud kadagiti panagturay iti Espana, ti Estados Unidos, ken ti Hapon ken kalpasan ti pannakabangon iti Republika iti Filipinas idi 1946.

Ti Corregidor a (Kota Mills) ket isu ti kadakkelan kadagitoy nga is-isla a nangbukel ti panagsalaknib ni puerto iti Luek ti Manila a mairaman ti Isla ti El Fraile (Kota Drum), Isla ti Caballo (Kota Hughes) ken Isla ti Carabao (Kota Frank), a dagitoy ket napasammakedan idi panawen ti panagsakup dagiti Amerikano iti daytoy a pagilian. Daytoy nga isla ket nagyanan pay ti maysa a bassit a milisia a pagsangladan ti eroplano, a kas paset ti panagsalaknib.

Idi agdama ti Maikadua a Sangalubongan a Gubat, ti Corregidor maysa kadagit ikangrunaan a lugar iti panawen ti panagraut ken panagwaya iti Filipinas manipud kadagiti puersa ti Hapon. Adu ti pannaka-bomba daytoy a lugar iti gibus a paset iti daytoy a gubat, dagiti nadadaen a banbanag ket naibati iti daytoy nga isla tapno agserbi a kas milisia a panaglagip kadagiti Amerika, Filipino ken Hapon a soldado a nagserbi ken natay iti daytoy nga isla. Ti Corregidor ket maysa kadagiti kangrunaan a pakasaritaan ken turista a lugar-lugar iti daytoy a pagilian.

Heograpia[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti Isla ti Corregidor ken ti sumrekan ti Luek Manila.

Ti Corregidor ket naam-ammuan pay a kas ti "Ti Bato" gapu kadagiti kabatuan a ladawan ti daga ken dagiti adu a pagsammakedan iti daytoy nga isla . Ti paraigidna ket naisukog a kasla bayyék a ti ipusna ket agpadaya. No mairaman ti Isla ti Caballo (a naisanglad ti agarup a 2000 metro iti murdong ti ipusna), ti Corregidor ket bingbingayenna ti sumrekan iti Luek Manila iti Amianan ken Abagatan a Kanal. ti Corregidor ken dagiti napasammakedan nga is-isla ket masakupan babaen ti panagturay iti probinsia iti Cavite.

Daytoy nga isla ket agarup a 6.5 kilometro (4.0 mi) ti kaatiddogna, ken agarup a 2.0 milia (3.2 km) ti kalawa na iti kalawaan a murdong nga addan ti dagup a kalawa ti daga ti agarup a 900 ektaria (2,200 acre) wenno agarup a 3 kuadrado milia (7.8 km2). Daytoy nga isla ket nabingbingay iti nadumduma a paset:

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Corregidor iti Wikimedia Commons