Pagtagilakuan: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
m
panangiletra
mNo edit summary
m (panangiletra)
Nupay kasta, dagiti ''kompetetibo'' a pagtagilakuan, a kas maawatan iti pormal nga ekonomiko a teoria, ket agtaltalek kadagiti dakdakkel a bilang dagiti aggatgatang ken aglaklako. Ti pagtagilakuan nga addaan iti maymaysa nga aglaklako ken dagiti adu a gumatgatang ket [[monopolio|panagibukbukod]]. Ti pagtagilakuan nga addaan iti maymaysa a gumatgatang ken dagiti adu nga aglaklako ket [[monopsonio]].
 
Dagiti pagtagilakuan ket mabalin nga agdumaduma iti porma, gantingan (tomo ken heograpiko a gay-at), lokasion, ken kita dagiti makibinglay, ken dagitdagiti ipaypay kita ti tagilako ken dagiti serbisio a maisukat.
 
==Kitaen pay==

Listaan ti pagdaliasatan