Mainaig a sinuksukatan

Suisa
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk

Daytoy ket listaan dagiti kaudian a sinukatan kadagiti pampanid a nakasilpo manipud iti naisangayan a panid (wenno kadagiti kameng ti maysa a nainaganan a kategoria). Dagiti panid iti listaan ti bambantayam ket dagiti napuskol.

Pagpilian iti kaudian a balbaliw Ipakita dagiti naudi a 50 | 100 | 250 | 500 a sinukatan iti kallabes a 1 | 3 | 7 | 14 | 30 nga al-aldaw
Ilemmeng dagiti nakarehistro nga agar-aramat | Ilemmeng dagiti di ammo nga agar-aramat | Ilemmeng dagiti inurnosko | Ipakita dagiti bot | Ilemmeng dagiti bassit a panagurnos | Ipakita ti pannakaikategoria ti panid | Ipakita ti Wikidata
Ipakita dagiti kabarbaro a sinukatan a mangrugi manipud idi 18:43, 23 Pebrero 2018
   
Nagan ti panid:
Listaan dagiti pangyababaan:
B
Daytoy a panagurnos ket nakapartuat iti baro a panid (kitaen pay ti listaan ti baro a pampanid)
m
Daytoy ket bassit a panagurnos
b
Daytoy a panagurnos ket inaramid babaen ti bot
D
Urnos ti Wikidata
(±123)
Ti panagbaliw ti kadakkel ti panid babaen ti bilang dagiti byte

19 Pebrero 2018