Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar ti agsisinnuppiat a pananginagan ti panid

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

Agsurok ti |pages wenno |at

Daytoy a biddut ket rumsua no dagiti dakamat ket mangpadas ti aggiddan nga agusar kadagiti ad-adu ngem maysa a parametro: |page=, |pages=, wenno |at=. Ti tungngal maysa a parametro ket maikeddeng a magited ti sabali a waya ti panangibaga ti lokasion a ti nadakmat a linaon iti kaunegan ti dakdakkel nga obra, ken maysa laeng kadagitoy a parametro ti maiparang iti aniaman a maiparang a dakamat. Segun kadagiti naikeddeng a panggepda, ti |page= ket nasken a mausar tapno mangibaga ti maymaysa a panid a nasken iti madakamat a linaon, ti |pages= ket nasken a mausar tapno mangibaga ti sakop wenno listaan dagiti panid (kasla iti 37–42) a nasken, ken ti |at= ket nasken a mausar tapno mangibaga ti lokasion iti dakdakkel nga obra a saan a nabilangan a panid (kasla ti "likudan nga akklub"). Sagpaminsan pay, a dagiti editor ket saanda a maawatan ti kaibuksilan dagiti |pages=, ken padasenda a mangusar tapno mangibaga ti dagup a bilang dagiti panid iti taudan .

No ti |page= ket mausar kadagiti |pages= wenno |at=, ti laeng pateg ti |page= ti maiparang. Iti kapadana met, no dagiti |pages= ket mausar iti |at=, ti laeng pateg dagiti |pages= ti maiparang.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, ikkaten dagiti saaan a maitutop a parametro.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar ti agsisinnuppiat a pananginagan ti panid.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid iti espasio ti Agar-aramat, Tungtungan, Agar-aramat tungtungan, Wikipedia tungtungan, Papeles tungtungan, Plantilia tungtungan, Tulong tungtungan, Kategoria tungtungan, Modulo tungtungan, ken MediaWiki tungtungan ket saan a mairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut.

Pampanid iti kategoria "Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar ti agsisinnuppiat a pananginagan ti panid"

Daytoy a kategoria ket aglaon laeng iti sumaganad a panid.