Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga awan kadagiti titulo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga awanan iti |title=, |chapter=, |article=, wenno |booktitle=, kdpy.


  • Awan wenno awan linaon ti |title=
  • Awan wenno awan linaon ti |series=

Daytoy a biddut ket mapasamak para kadagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 no amin dagiti mainaig a parametro ti titulo ket saan a nairaman wenno naibati a blanko. Depende iti kita ti dakamat ({{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, kdpy.), dagiti posible a parametro ti titulo ket mabalin a mangiraman ti |title=, |chapter=, |article=, |journal=, |book-title=, ken daddum pay. Nasken a maysa iti kasta a parametro ti titulo ti maited para iti tunggal maysa a dakamat.

Ipakita ti {{cite episode}} daytoy a biddut no ti |series= ket blanko (urayno maited ti |title=).

Sagpaminsan a daytoy a biddut ket mapasamak gapu ta ti maysa nga editor ket inusarna ti dakamat ti CS1|2 a kas naipangyababa a nota ti baba no ti {{sfn}} wenno maysa kadagiti pamilia ti plantilia ti {{harv}} ket mabalin koman a nasaysayat. Mabalin pay a mapasamak daytoy a bidut no ti maysa nga editor ket agusar ti {{citation}} ngem inkeddengna nga agusar iti {{citation needed}}.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, mangited ti pateg para iti |title=, |trans-title=, ken/wenno |script-title= wenno sukatan ti plantilia ti CS1|2 kadagiti nasaysayaat a maitunos a plantilia. No mangilislistaka iti maysa a periodikal wenno maysa a pablaak ti periodikal iti bibliograpia, imbes nga iti kaunegan dagiti etiketa ti <ref>...</ref>, mabalin a nasaysayaat nga usaren ti {{List journal}}.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga awan kadagiti titulo.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut.

Pampanid iti kategoria "Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga awan kadagiti titulo"

Dagiti sumaganad a 8 a panid ket adda iti daytoy a kategoria, manipud iti 8 a dagup.