Kategoria:Panagtaripato ti CS1: Agus-usar ti parametro iti authors

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agus-usar iti |authors=. Dagiti parbo a nagan ti |authors= ket saanda a naaramid aparte daytoy a kategoria.


Bayat a kaaduan kdagiti mensahe ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket makita dagiti amin nga agbasbasa adda met dagiti agtultuloy a nailemmeng. Dagiti editor nga agkayat a mangkita kadagiti amin a mensahe ti biddut ti CS1|2 ket mabalinda nga ipakita babaen ti panagpabaroda iti bukodda a CSS ti sapasap wenno kudil a mairaman dagiti makita a kodigo dita baba:

.citation-comment {display: inline !important;} /* Ipakita amin a mensahe ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Urayno naikabil daytoy a css, dagiti nadadaan a panid ti cache ti Wikipedia ket mablin a saan a napabaro a mangipakita dagitoy a biddut urayno ti panid ket nailista a kas maysa kadagiti pagsurotan a kategoria. Ti NULLEDIT ket mangresolba daytoy a parikut.

Masapul ti kodigo dita ngato no kayat a makita dagiti mensahe ti kategoria ti panagtaripato:

Kategoria:Panagtaripato ti CS1 (silpo)

Pampanid iti kategoria "Panagtaripato ti CS1: Agus-usar ti parametro iti authors"

Daytoy a kategoria ket aglaon laeng iti sumaganad a panid.