Jump to content

Plantilia:ASIN

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

ASIN {{{1}}}, {{{title}}} ({{{date}}})

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar[urnosen ti taudan]

{{ASIN
| id_ti_asin_manipud_ti__Amazon
| country=
| title=
| date=
}}

Ti estruktura a panagusar manipud dita ngato ket naisurat tapno nalaka a mabasa. Laglagipen a saan a mabalin ti agusar kadagiti panagtukkol iti linia wenno dagiti espasio a nagbaetan dagiti parametro.

No ti ASIN ket mangrugi iti bilang, daytoy ket pagalagadan nga ISBN; pangngaasi nga usaren ti "ISBN xxxxxxxxxx" imbes a ti ASIN xxxxxxxxxx, gapu ta daytoy mangipalubos a mangisilpo kadagiti sabali a sitio ken ti pay Amazon.

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

 • {{ASIN|B00086U61Y}}
ASIN B00086U61Y
(laglagipen nga agus-usar iti amazon.com babaen ti kasisigud)
 • Agnayon ti country=uk/de/fr/etc., tapno mausar dagiti lokal a sitio ti Amazon (ti uk ket masakbayan nga automatiko a manayonan iti co.):
  • {{ASIN|B000F8S4A0|country=uk}}
  ASIN B000F8S4A0
  (laglagipen nga ita ket agdama nga agus-usar iti amazon.co.uk)
  • {{ASIN|B000F8S4A0|country=fr}}
  ASIN B000F8S4A0
  (laglagipen nga ita ket agdama nga agus-usar iti amazon.fr)
 • Ken adda ditoy ti banag a naikkan iti titulo:
{{ASIN|B00086U61Y|title=Titulo ti banag}}
{{ASIN|B00086U61Y|title=Titulo ti banag}
 • Ditoy ket ti banag a naikkan iti petsa:
{{ASIN|B00086U61Y|date=2000-12-24}}
ASIN B00086U61Y (2000-12-24)
 • Ditoy ket ti banag a naikkan iti titulo ken petsa:
{{ASIN| B00086U61Y|title=Titulo ti banag|date=2000-12-24}}
ASIN B00086U61Y, Titulo ti banag (2000-12-24)
 • Ditoy ket ti banag manipud ti UK a naikkan iti titulo ken petsa:
{{ASIN|B00086U61Y|country=uk|title=Titulo ti banag|date=2000-12-24}}
ASIN B00086U61Y, Titulo ti banag (2000-12-24)

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar