Plantilia:Coord/input/error2

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

{{{msg}}} iti {{Coord}}

Dokumentasion ti plantilia

Dagiti sumaganad a plantilia ket dagiti "plantilia" ti {{Coord}}. Ti panangisina kadagitoy ket mangpabassit ti adu ti kasakbayan a panagpadakkel ti kadakkel ti {{Coord}}. Dagitoy ket nasken a saan a dagus a maisayangkat.

nagan annong
{{Coord/display/inline}} nailinia nga agiparang kagiti nagsasabtan
{{Coord/display/inline,title}} nailinia nga agiparang kagiti nagsasabtan ken iti ngato ti artikulo
{{Coord/display/title}} agiparang kadagiti nagsasabtan iti ngato ti arkulo (kadawyan nga iti kanawan ti titulo ti artikulo)
{{Coord/link}} agpataud kadagiti mikropormat ken silpo iti GeoHack
{{Coord/input/dec}} agbasa kadagiti nagsasabtan iti desimal a grado {{coord|12|-12}}
{{Coord/input/d}} agbasa kadagiti nagsasabtan iti desimal a grado nga adda dagiti letra ti turong {{coord|12|N|12|W}}
{{Coord/input/dm}} agbasa kadagiti nagsasabtan kadagiti pormat iti grado/minuto {{coord|12|12|N|12|12|W}}
{{Coord/input/dms}} agbasa kadagiti nagsasabtan kadagiti pormat iti grado/minuto/segundo {{coord|12|12|12|N|12|12|12|W}}
{{Coord/input/ERROR}} agpataud ti mensahe ti biddut no ti maikabil ket saan a maipada iti aniaman kadagiti pormat dita ngato
{{Coord/input/error2}} agpataud iti mensahe ti biddut para kadagiti panagkita iti sakop ken dagiti dadduma pay
{{Coord/input/nolat}} agpataud iti mensahe ti biddut para iti napukaw a latitud
{{Coord/negzeropad}} ikkanna ti positibo a numero iti maipasurot a sero ti positibo aginggana no daytoy ket maipada ti presision ti negatibo a numero
{{Coord/prec dec}} agpili iti pormat para iti pagbaliwen dagiti desimal a grado, a naibatay iti presision kadagiti naikabil

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar