Wikipedia:Agsinnungat a panagurnos

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Ti agsinnungat a panagurnos ket mapasamak no dagiti editor ket saanda makaitunos ti linaon ti panid ken agul-ulitda a mangbaliw kadagiti kontribusion ti tunggal maysa kanida, imbes a padasen a mangsolbar iti panasinnuppiat babaen ti pannakitungtung. Ti agsinnuppiat a panagurnos ket saan a makatulong ket makapataud ti panagriringgor babaen dagiti editor, ken makaparigat daytoy ti pannakaala ti konsesnso. Dagiti agar-aramat nga agsisinnuppiat iti panagurnos ket mabalinda a maserraan wenno maparitan. Laglagipen a ti editor nga agul-ulit a mangipasubli ti kinaynayatna a bersion ket makisinsinnungat iti panagurnos, urayno dagita a panagurnos ket nasayaat.