Evangelio ni Maria Magdalena

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk
Paset ti serie iti
Gnosticismo
Simple crossed circle.svg

Gnosticism
Kita ken Sukog ti Gnosticismo
Napapateg a termino ken concepto
Ababa a Pakasaritaan ti Gnosticismo
Detaliado a Pakasaritaan ti Gnosticismo
Ania ti Gnosticismo?
Moderno a Gnosticismo

Gnosticismo a Persiano
Mandaeismo
Manichaeismo

Syriano-Ehipcio a Gnosticismo
Sethians
Thomasines
Valentinians
Basilideans

Amma ti Cristiano a Gnosticismo
Simon Magus
Cerinthus
Valentinius

Nasapa a Gnosticismo
Ophites
Cainites
Carpocratians
Borborites

Medieval a Gnosticismo
Bogomils
Cathars

Gnostico a Textos
Biblioteca ti Nag Hammadi
Ar-aramid ni Tomas
Allogenes
1 Apocalypse of James
2 Apocalypse of James
Apocryphon of John
Books of Jeu
Dialogue of the Saviour
Coptic Apocalypse of Paul
Coptic Gospel of the Egyptians
Evangelio ni Judas
Evangelio ni Maria Magdalena
Evangelio ni Felipe
Evangelio ni Tomas
Evangelio ti KInapudno
Gnostic Apocalypse of Peter
Marsanes
Ophite Diagrams
Pistis Sophia
The Sophia of Jesus Christ
Thought of Norea
Trimorphic Protennoia
Zostrianos

Mainaig nga Articulos
Esoterico a Cristianidad
Theosopia
Gnosis

Ti Evangelio ni Maria Magdalena ket masarakan iti Codex nga Akhmim, maysa a texto a gnostico ti of the apokripa a Baro a Tulag a naala iti Cairo, Ehipto idi 1896. Ngem sa laeng naipablaak daytoy idi 1955, kalpasan a rimmuar ti Biblioteka a Nag Hammadi. Sumagmamano kadagiti texto ti Codex nga Akhmim ti adda met laeng kadagiti texto ti Nag Hammadi, ngem awan ti "Evangelio ni Maria Magdalena." Iti popular a literatura, am-ammo daytoy kas Evangelio ni Maria Magdalena, nupay kasta saan a nadakamat iti texto ti "Magdalena" ket mabalin a ti Maria ket maysa kadagiti innem a Maria a iti Baro a Tulag.

Ti texto ti Evangelio ket kangrunaan a maseknan iti


Akinruar a silsilpo[urnosen | urnosen ti taudan]