Jump to content

Banko ti Lubong

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti World Bank)

Ti Banko ti Lubong ket maysa a sangalubongan a patakder ti pinasia a mangited kadagiti pautang[1] kadagiti agrangrang-ay a pagilian para kadagiti puonan a programa.

Ti opisial a gandat ti Banko ti Lubong ket ti panagpabassit ti kinpanglaw. Segun kadagiti Artikulo a Pagtunosan ti Banko ti Lubong (a kas napasayaat a naikeddeng idi 16 Pebrero1989), amin dagiti keddengna ket nasken a maibagnos babaen ti maysa a panangitalek a panangiyaddang ti ganganaet a puonan, sangalubongan a panagtagilako, ken mangpalaka ti panangipaay ti puonan.[2]

Ti Banko ti Lubong ket maigiddiat manipud iti Grupo ti Banko ti Lubong, gaputa ti Banko ti Lubong ket buklen dagiti dua a patakder: ti Sangalubongan a banko para iti Panagbangon manen ken Panagrang-ay (IBRD) ken ti Gunglo ti Sangalubongan a Panagrang-ay (IDA), a ti Grupo ti Banko ti Lubong ket mangiraman kadagitoy dua ken dagiti tallo pay:[3] Sangalubongan a Pagtitinnulongan ti Pinansia (IFC), Ahensia ti Multilateral Garansia ti Panagipaay ti Puonan (MIGA), ken ti Sangalubongan a Sentro para iti Panangikeddeng kadagiti Suppiat ti Panagipaay ti Puonan (ICSID).

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ "Maipanggep Kadami". Banko ti Lubong. 14 Oktubre 2008. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2012-05-27. Naala idi 9 Nobiembre 2008.
  2. ^ "Maipanggep Kadakami". Banko ti Lubong. 29 Hunio 2011. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2018-06-08. Naala idi 14 Agosto 2011.
  3. ^ "Maipanggep ti Banko ti Lubong(FAQs)". Banko ti Lubong. Abril 2011. Naala idi 14 Agosto 2011.

Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]