Plantilia:Ikkaten

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Icono aviso borrar.png
Daytoy a panid ket napili para iti nadaras a panagikkat
No sika ket suppiatem daytoy, pangngaasi nga ipalawagmo no apay idiay tungtungan na a panid. No daytoy a panid ket saanna a masabtan ti pagalagadan para iti nadaras a panagikkat, wenno panggepmo a simpaen, pangngaasi nga ikkaten daytoy a paammo ngem saanmo nga ikkaten daytoy no sika met laeng ti nagaramid iti daytoy a panid. No daytoy pay a panid ket saanna a masabtan ti pagalagadan para iti nadaras a panagikkat, embes ket nga usaren ti {{kiddaw nga ikkaten}}.

Dakayo nga Administrador, pangngaasi a kitaen dagiti nakasilpo ditoy, ti pakasaritaan iti daytoy a panid ken naipangpangruna dagiti kaudian a panagbaliw sakbay ti panagikkat.Kitaen ti Kategoria:Kandidato ti nadaras a panagikkat‎ para kadagiti artikulo a kandidato ti nadaras a panagikkat.