Plantilia:Lang

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

{{{2}}}

Simbolo ti dokumentasion Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Ti panggep daytoy a plantilia ket ti panangipakita a ti naited a linia ti testo ket tagikua ti naisangayan a pagsasao (kitaen ti kodigo ti pagsasao). Daytoy ket masansan a saan a makita ti panagbaliw ti testo, ngem makatulong kadagiti pagbasabasa nga agpili ti husto a kita ti letra, tapno makapili ti husto a pannakabalikas dagiti ramit ti pagbasaan ken dadduma pay, a kas naipalawag dita baba.

{{lang|Etiketa ti pagsasao|Testo}}

Usaren dagiti kodigo ti pagsasao ti ISO 639. Kas pagarigan (ti fr ket isu ti kodigo para iti Pranses):

* Kinuna ti babai ket: "''{{lang|fr|Je suis française.}}''"

Ti resulta iti pagbasabasam:

  • Kinuna ti babai ket: "Je suis française."

Daytoy a plantilia ket mangiraman pay ti silpo ti pannakaikategoria no usaren daytoy kadagiti panid ti nangruna a nagan ti espasio, isunga daytoy ket nasken a saan nga inayon iti kaunegan ti wiki a silpo. Daytoy ket nasken pay a saan a mausar babaen ti sabali panid iti parametro ti "title" iti dakamat no adda ti a URL; daytoy ket agpataud ti biddut. Daytoy a biddut ket saan a dagus a makita no mausar babaen ti sabalia a panid ti nagan ti espasio ti plantilia. No maitunos, ti intero a silpo ti wiki ket imbes a mabalin a maipan iti plantilia:

Nasayaat
{{lang|ar|[[Pagsasao nga Arabiko|العربية]]}}
Madi
[[Pagsasao nga Arabiko|{{lang|ar|العربية}}]]

Babaen ti kasisigud, daytoy a plantilia ket mangikabil kadagiti artikulo iti matutop a kategoria ti Kategoria:Dagiti artikulo a naglaon ti saan nga Ilokano a testo. Tapno mapasardeng daytoy, inayon ti parametro ti |nocat=true.

Adda met dagiti bersion ti daytoy a plantilia para kadagiti naisangayan a pagsasao a mangimaldit pay ti nagan ti pagsasao, naikeddeng daytoy ti umuna a pannakausar ti pagsasao iti artikulo. Kas pagarigan, "{{lang-es|español}}" ken "{{lang-ru|русский язык}}" mangited ti "Espaniol: español" ken "Ruso: русский язык".

Dagiti subetiketa ti pagsasao ket mabalin pay a mausar a mangipakita ti eskritu ti panagsurat wenno rehional a paggigiddiatan iti pagsasao. Segun ti W3C, "ti nasayaat nga alagaden no agpartuat kadagiti etiketa ti pagsasao ket ti ababa a pannakaaramid kadagiti etiketa", [1] tapno dagiti subetiketa ket nasken laeng a mainayon no adda nangruna a rason ti panag-usar kaniada. Ti ISO 639‑1 ket kinaykayat ngem dagiti ISO 639‑2 ISO 639‑3.

Datos ti plantilia[urnosen | urnosen ti taudan]

Daytoy ket isu ti dokumentasion ti TemplateData para iti plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor.

Lang

Mangipakita a ti naited a linia ti testo ket tagikua ti naisangayan a pagsasao. Us-usaren babaen dagiti nadumaduma a pagbasabasa nga agus-usar ti nadumaduma nga estilo para kadagiti sabsabali a pagasasao.

Dagiti parametro ti plantilia
Parametro Deskripsion Kita Kasisigud Automatiko a pateg Kasasaad
Kodigo ti pagsasao 1 Kodigo ti pagsasao ti ISO 639, a kas ti fr (kodigo para iti Pranses). string awan linaon awan linaon nasken
Testo 2 Ti testo a kas ti Je suis française. string awan linaon awan linaon nasken

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]