Abugida

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Ti maysa a naisurat iti Swampy Cree nga agus-usar ti Aborihinal ti Canada a sílaba, maysa nga abugida a pinarag-ay dagiti Kristiano a misionero an abugida para kadagiti Aborihinal ti Canada a pagsasao

Ti abugida ket maysa a paset a sistema ti panagsurat a ti kosonante ken bokal ket maisurat nga agmaymaysa: tunggal maysa a paset ket naibatay iti konsonante a letra, ken ti bokal a tanda ket kasapulan ngem maikadkadua laeng. Daytoy ket aggiddiat iti sibubukel nga abesedário, nga ti bokal ket addaan ti kasasaad a maipada kadagiti konsonante, ken ti abjad, a dagiti bokal a panagmarka ket awan wenno saan a nasken a mapili. Dagiti abugida ket nairamanan ti adu a Brahmic a sinuratan iti Abagatan ken Abagatan a daya nga Asia.

Ti balikas nga abugida ket insingasing ni Peter T. Daniels.