Jump to content

Agar-aramat:MediaWiki default

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ket nagan ti agar-aramat nga inus-usar babaen ti panagtaripato nga eskritu ti rebuildmessages.php. Ti eskritu ket paset ti MediaWiki; daytoy ket pabaruenna dagiti mensage ti sistema ti MediaWiki tapno maipada ti kasisigud ti MediaWiki. Daytoy ket saan a bot ken saan a mabanagan babaen ti panagserra.

Ti eskritu ket addaan ti dua a moda ti operasion

rebuildMessages.php --update
Pabaruenna dagiti aniaman a mensahe a naudi nga inurnos babaen ti "MediaWiki default" iti agdama a bersionda. Agpartuat kadagiti aniaman nga awan pay idi a mensahe.
rebuildMessages.php --rebuild
Pabaruenna dagiti amin a mensahe iti agdama a kasisigud a pategda, urayno dagitoy ket manual a naikkat. Daytoy ket maus-usar kadagiti sabali a wiki no adda dagiti napartuat a papeles ti baro a mensahe.