Bugguong

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti bugguong (nước mắm) ket maysa a nalatak a pangparaman ken pangpananam iti luto a naaramid manipud iti fermentado nga ikan (nangruna dagiti babassit nga ikan kas iti munamon, padas, ipon) ken asin. Mabugbugguong met ti aramang ket maawagan iti "bugguong-aramang" ken kadawyan a makoloran; nupay kasta, saan unay a maar-aramat ti bugguong nga aramang kas pangparaman iti luto a kas iti bugguong nga ikan.

Ti bugguong (nga ikan) ti kangrunaan a ramen ti pinakbet ken dinengdeng dagiti Ilokano. Bugguong met ti kangrunaan a sawsawan ken pagparaman iti nadumaduma a masida ken, nangruna iti kinilnat (ensalada) a natnateng, tinuno nga ikan ken karne ken kasta met iti naganus a mangga ken salamagi.