Jump to content

Dagiti hemisperio ti Daga

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Pannakabingbingay ti Daga babaen ti ekuador ken kangrunaan a meridiano.

Iti heograpia ken kartograpia, dagiti hemisperio ti Daga ket mangibagbaga ti amianan a dua a pannakabingbingay ti globo iti hemisperio (manipud iti Taga-ugma a Griego ἡμισφαίριον hēmisphairion a ti kaibuksilanna ket "gudua ti espera").

Ti kadawyan kadagitoy a pannakabingbingay ket babaen dagiti marka ti latitud ken longitud[1]:

Ti pannakabingbingay ti Daya-Laud ket mabalin pay a makita iti kultural a kapanunotan -- dagiti kultural a hemisperio.

Nupay kasta, dagiti sabali pay a pamuspusan ket nagtunton a mangbingay ti planeta iti waya a mangpasayaat ti herarkia iti maysa a heograpiko a langa wenno iti sabali iti tunggal maysa a pannakabingbingay:

Ti Hemisperio ti Daga
Ti Hemisperio ti Daga
Ti Hemisperio ti Danum
Ti Hemisperio ti Danum
Adda iti ngato ti Hemisperio ti Daga, ken iti baba ti Ti Hemisperio ti Danum.
Adda iti ngato ti Hemisperio ti Daga, ken iti baba ti Ti Hemisperio ti Danum.
Adda iti ngato ti Hemisperio ti Daga, ken iti baba ti Ti Hemisperio ti Danum.
Adda iti ngato ti Hemisperio ti Daga, ken iti baba ti Ti Hemisperio ti Danum.

Ti Daga ket mabalin pay a maisina kadagiti hemisperio ti aldaw ken rabii babaen ti naindagaan a terminador.

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ "Hemisphere". 2011-03-22.
  2. ^ Boggs, S. W. (1945). "This Hemisphere". Journal of Geography. 44 (9): 345–355. doi:10.1080/00221344508986498.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Dagiti hemisperio ti Daga iti Wikimedia Commons