De facto

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Ti De facto ket maysa a Latin a panangisao a kayat na a saoen ket "maipapan a kinapudno". Iti kalintegan, kadawyan a kayat na a saoen ket "iti pannakasanay ngem saan a nasken nga ikeddeng ti kalintegan" wenno "iti pannakasanay wenno ti kinapudno, ngem saan nga opisial a naipatakder." Kadawyan nga inus-usar daytoy a kaisupadi ti de jure (a kayatna a saoen ket "pakaseknan ti kalintegan") no agiturong kadagiti banag a maipanggep iti kalintegan, panagturay, wenno pamay-an (a ksa dagiti pagalagadan) a mabirukan itikadawyan a padas a kas naaramid wenno naparang-ay ng awan wenno kasupadi ti maysa nga alagaden. No pagtungtungan ti nalintegan a kasasaad, ti de jure ti agpatudon ti makunkuna ti linteg, nga ti while de facto ti agpatudon ti aramid iti mapaspasamak iti pannakasanay. Napadaan daytoy ken kapadpada iti panangisao a "para dagiti amin a gagara wenno pnggep" wenno "iti kinapudno".

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]