Panangasiwa ti sagat ti panagabuso

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Dagiti paggiddiatan a nagbaetan dagiti bersion

BanagBersion manipud idi 20:04, 2 Hulio 2015 babaen ni Lam-angBersion manipud idi 16:00, 13 Hulio 2015 babaen ni Lam-ang
Kangrunaan a pakaammo
Dagiti wagayway:
Napakabaelan
 
Dagiti nota:
kinopia manipud ti m:Special:AbuseFilter/38
kinopia manipud ti m:Special:AbuseFilter/38
Imbes ket nga usaren ti Espesial:AbuseFilter/4