Tangke: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
No change in size ,  8 years ago
m
Nagsimpa ti panangiletra/gramatika
m (Ni Lam-ang ket inyalisna ti panid ti Tángke idiay Tangke nga adda iti maysa a baw-ing: ikkaten ti diakritiko)
m (Nagsimpa ti panangiletra/gramatika)
{{Pakasaritaan iti tangke}}
 
Ti '''tángketangke''' ket maysa a [[Agtultuloy a natugutan|natugutan]], a [[nakalsagan apannakigubatana pannakigubatan a lugan]] a nadesinio para iti [[sanguanan a linia]] a panakigubatpannakigubat a mangitipon ti [[operasional a mobilidad ]] ken dagiti kapabilidad ti [[Milisia a taktika|taktikal]] a [[Panagraut (milisia)|panagraut]] ken [[salaknib (milisia)|panagsalaknib]]. Ti kapigsa ti panagpaltog ket kadawyan a naited babaen ti dakkel a [[kalibre]] a [[Paltog ti tangke|kangrunaan a paltog]] iti agpupusipos a [[torreta ti paltog|torreta]] ken ti sekondario a [[masinggan]], a ti nadagsen a [[kalasag ti lugan|kalasag]] ken ti aniaman a lugar a [[Tangke#Mobilidad|mobilidad]] ket mangited ti panagsalaknib para iti tángketangke ket dagiti tripulatena, a mangpalubos daytoy a makaaramid kadagiti amin nga obra dagiti nakalsagan a tropa idiay [[gubat]]an.<ref>[[Tangke#CITEREFvon Senger und Etterlin1960|von Senger ken Etterlin (1960)]], ''Dagiti Nakalsagan a Pannakigubatan a Lugan ti Lubong'', p.9.</ref>
 
{{pungol-nangruna}}

Listaan ti pagdaliasatan