Estadistika

Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk
Estadistika ti panid
Dagiti naglaon a panid10,886
Pampanid
(Amin a pampanid iti wiki, a mairaman dagiti tungtungan a panid, dagiti baw-ing, kdpy.)
46,846
Dagiti naikarga a papeles0
Estadistika ti panagurnos
Dagiti naurnos a panid manipud idi nairugi ti Wikipedia328,604
Dagiti pagtengngaan nga inurnos iti tunggal maysa a panid7.01
Estadistika ti agar-aramat
Dagiti nakarehistro nga agar-aramat11,161
Dagiti aktibo nga agar-aramat (listaan ti kamkameng)
(Dagiti agar-aramat a nagtungpal ti aramid iti napalabas nga 30 nga al-aldaw)
17
Dagiti bot (listaan ti kamkameng)21
Dagiti administrador (listaan ti kamkameng)2
Dagiti burokrata (listaan ti kamkameng)0
Dagiti mayordormo (listaan ti kamkameng)0
Dagiti agparpartuat iti pakabilangan (listaan ti kamkameng)0
Dagiti agal-ala (listaan ti kamkameng)0
Dagiti agal-ala iti transwiki (listaan ti kamkameng)0
Dagiti saan a maserraan nga IP (listaan ti kamkameng)0
Oversighters (listaan ti kamkameng)0
Dagiti napasingkedan nga agar-aramat (listaan ti kamkameng)0
Structured Discussions bots (listaan ti kamkameng)1
Kitaen dagiti agar-aramat (listaan ti kamkameng)0
Sabali nga estadistika
Words in all content pages2,234,413
Dagiti adu a mensahe a naiyur-uray0