Jump to content

GRAAFIL

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti Governor Roque Ablan Awards for Iloko Literature wenno GRAAFIL ti maysa kadagiti kalatakan ken kabayagan a naisayangkat a pammadayaw kadagiti mannurat nga Ilokano babaen ti pasalip iti panagsuratan iti literatura nga Ilokano. Nabangon kas pammigbig ken panglagip iti sigud a gobernador iti Ilocos Norte a ni Roque Ablan, narugian ti pammadayaw idi 1976 ken naisardeng idi 1996.