Igid Diay Baybay

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Igid Diay Baybay

Lirika[urnosen | urnosen ti taudan]

"By the Shoreline"
Idi tiempo ti igaaw
Ken rabii a nalinnaaw
Intanto a dua kas natarnaw
Agkanta igid diay baybay
Iti nalaus a gagarko
No dumteng daytoy a tiempo
Agtugawkanto itoy takiagko
Diay baybay ket matmatamto
Sadiay, anian a ragsak
Sadiay, awan ti rigat
sadiay, makalinglingay
Diay baybay ket nalinak
Ket intanto ikankanta
Ti nalaus nga ayan-ayatta
Danggayantanto a kas gitara
Diay aweng ti danum a bumaba