Jacques Cartier

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Jacques Cartier
Ladawan ni Jacques Cartier babaen ni Théophile Hamel, ca. 1844. Awan ti naamammoan a kontemporario a ladawan ni Cartier.
NayanakDisiembre 31, 1491
San. Malo, Bretania
NataySeptiembre 1, 1557(1557-09-01) (tawen 65)
San Malo, Pransia
TrabahoPranses a naigador ken eksplorador
Nakaam-ammuanImmuna nga Europeano a nagbaniaga ti kaunegan ti Amianan nga Amerika. Tinuntonna ti Kanada para iti Pransia.
Pirma

Ni Jacques Cartier (Disiembre 31, 1491 – Septiembre 1, 1557) ket maysa idi a Pranses nga eksplorador ti kaputotan a Breton a nagtunton ti Kanada para iti Pransia.[1][2][3][4] Isu idi ti immuna nga Europeano a nagipalpalawag ti mapa[5] ti Golpo ti San Lorenzo ken dagiti igid ti Karayan San Lorenzo, nga inpanagananna "Ti Pagilian dagiti Kanada", manipud ti nagnagan nga Iroquois para kadagiti dua a dakkel a pagtaengan a nakitana idiay Stadacona (Siudad ti Quebec) ken idiay Hochelaga (Isla ti Montreal).

Nasapa a biag[urnosen | urnosen ti taudan]

Ni Jacques Cartier ket naipasngay idi 1491[6] idiay Saint-Malo, ti puerto idiay anianan a laud nga aplaya ti Bretania. Ni Cartier, nga isu idi ket maysa a nadaydayawan a marinero, ket nagpasayaat ti sosial a kasasaadna idi 1520 babaen ti pannakiasawana kenni Mary Catherine des Granches, a kamen ti maysa a nalatak a pamilia. Ti nasayaat a naganna iti Saint-Malo ket nabigbigan babaen ti kanayon a panagparangna kadagiti pagbunbigan a rehistro a kas manganak wenno saksi.[7]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Trudel, Marcel. "Cartier, Jacques". Ti Kanadiano nga Ensiklopedia. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2010-01-12. Naala idi 2009-11-09.
  2. ^ "Jacques Cartier". Encyclopædia Britannica. Naala idi 2009-11-09.
  3. ^ "Exploration — Jacques Cartier". The Historica Dominion Institute. Naala idi 2009-11-09.
  4. ^ "Jacques Cartier". Ti Katoliko nga Ensiklopedia. Naala idi 2009-11-09.
  5. ^ Dagiti mapana ket napukawen ngem naibasaran iti maysa a surat babaen ti kaanakanna a lalaki a ni Jacques Noël, a napetsaan idi 1587 ken inmaldit babaen ni Richard Hakluyt nga adda ti Panakaikabagian ti maikatlo a panagbaniaga ni Cartier, iti The Principall Navigations [...], Londres, G. Bishop, 1600.
  6. ^ AWan kadagiti rehistro ti panakabuniagan a nabirbirukan, ngem ni Cartier ket nangibagbaga ti tawenna kadagiti tallo a sursurat. Kitaen ti Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France, Fides, tom. 1, p. 68.
  7. ^ Biggar, H.P. Ti Umnong kadagiti Dokumento a mainaig kenni Jacques Cartier ken ni Sieur de Roberval, Ottawa, Dagiti Publiko ng aArkibo ti Kanada, 1930. Adda dagiti sumurok a 20 a panagbuniag ti nadakamat.

Adu pay a mabasbasa[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig ken ni Jacques Cartier iti Wikimedia Commons