Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: contributor

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti plantilia ti CS1 ken CS2 a mangdakamat ti sekondario a kontribusion iti libro ti mannurat.

Di naikaskaso ti |contributor=

Maus-usar laeng kadagiti dakamat ti libro, ti |contributor= ket mangibaga ti mannurat ti kontribusion, kadawyan a maysa nga afterword, forward, introduction, preface, kdpy., iti sabali nga (kangrunaan) obra ti mannurat. Mapasamak daytoy a biddut no ti |contributor= ket mausar iti plantilia a saan a {{cite book}} wenno {{citation}} wenno maysa kadagitoy a plantilia ken maysa kadagiti naisaad a parbo a nagan ti parametro ti |work=.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, agpili iti nasaysayaat a maitunos a plantilia ti CS1 wenno CS2 wenno ikkaten ti |contributor=.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: contributor.[a]

  • Makasapul ti |contributor= iti |author=
  • Makasapul ti |contributor= iti |contribution=

Maus-usar laeng kadagiti dakamat ti libro, ti |contributor= ket mangibaga ti mannurat ti kontribusion, kadawyan a maysa nga afterword, forward, introduction, preface, kdpy., iti sabali nga (kangrunaan) obra ti mannurat. Iti kasta, nasken ti nangruna a mannurat (|author= wenno ti maitunos a parbo a nagan) ken ti pay titulo ti kontribusion (|contribution=).

Ti mangsolbar daytoy a biddut, iraman ti nangruna a mannurat ti libro iti |author1=, wenno |last1=, |first1=, wenno |vauthors= ken iraman ti titulo ti kontribusion iti |contribution=; wenno ikkaten ti |contributor=.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: contributor.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ a b Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.