Kategoria:Panagtaripato ti CS1: duplikaduen ti kasisigud ti ref

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ket pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agus-usar iti |ref= a ti naited a pateg ket isu met laeng a kas ti angkla nga ID ti CITEREF nga automatiko a pinaturat babaen ti plantilia ti cs1|2. Daytpy a plantilia ti {{cite book}}:

{{cite book |last=Black |first=AB |last2=Blue |first2=CD |date= 2021 |title=Title}}

ket agpartuatto iti: CITEREFBlackBlue2021 a kas ti angkla nga IDna CITEREF.

Ti {{sfnref|Black|Blue|2021}} ket agpartuatto iti isu met laeng nga angkla ti ID ti CITEREF: CITEREFBlackBlue2021

Nasken a saan nga agiraman dagiti plantilia ti |ref=CITEREF<author surnames list><year> wenno |ref={{sfnref|<{{var|surname}}>|...|<{{var|year}}>}} no ti pagresultan nga angkla ti ID ti CITEREF ket maipada iti automatiko a partuaten nga angkla ti ID ti CITEREF ti plantilia ti cs1|2.

Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket nasken laeng koma nga inayon babaen ti Modulo:Citation/CS1.


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Pampanid iti kategoria "Panagtaripato ti CS1: duplikaduen ti kasisigud ti ref"

Dagiti sumaganad a 4 a panid ket adda iti daytoy a kategoria, manipud iti 4 a dagup.