Kategoria:Panagtaripato ti CS1: pormat ti PMC

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ket pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agus-usar iti |pmc= nga iti naikeddeng a pateg ket aglaon iti pasakbay tipmc (insensitibo ti kaso). Iti pakasaritaan, dagiti plantilia ti cs1|2 nga agus-usar iti |pmc= ket agusar laeng iti panangilasin a numero. Mabalinen a maikkat ti pasakbay. Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket nasken laeng koma nga inayon babaen ti Modulo:Citation/CS1.

Mabalin nga automatiko a maibusan daytoy a kategoria babaen ti panagpindut ti ditoy tapno mapaaktibo ti User:Citation bot.


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Pampanid iti kategoria "Panagtaripato ti CS1: pormat ti PMC"

Dagiti sumaganad a 2 a panid ket adda iti daytoy a kategoria, manipud iti 2 a dagup.