Kompiuter

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti Columbia Supercomputer, a mabirukan idiay NASA Ames Research Center.
Ti HP laptap kompiuter.

Ti kompiuter (computer) ket maysa ramit wenno makina a maaramat a pangproseso iti inpormasion manipud iti datos nga iwayat ken ibagnos ti programa (naurnong a listaan ti aarmiden). Ti inpormasion a maproseso ket ibagianna ti ania man kadagitoy: numero, testo, ladawan, uni, ken adu pay a tipo ken kita ti inpormasion.