Listaan dagiti Senador ti Estados Unidos manipud idiay California

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti California ket agbutos kadagiti Dagiti Senado iti Estados Unidos ti Klase 1 ken Klase 3. Ti estado ket naitakderan ti 46 a tat-tao idiay senado. Dagiti agdama a Senador ket dagiti dua a Demokrata a ni Dianne Feinstein ken Alex Padilla.

Klase 1[urnosen | urnosen ti taudan]

# Senador Partido Taw-tawen Kongreso Beddeng Pakasaritaan ti Pannakabutos
1 John C. Frémont Demokratiko Septiembre 10, 1850 –
Marso 4, 1851
31 1 Nabutusan idi 1850
Bakante Marso 4, 1851 –
Enero 30, 1852
32 2 Ti Lehislatura ket napaay a nagbutos
2 John B. Weller Demokratiko Enero 30, 1852 –
Marso 4, 1857
32
(Agtuloy)
Nabutosan idi 1852

Naabak iti pinaka-butos
33
33
3 David C. Broderick Demokratiko Marso 4, 1857 –
Septiembre 16, 1859
35 3 Nabutosan idi 1856

Pimmusay
36
Bakante Septiembre 16, 1859 –
Nobiembre 3, 1859
4 Henry P. Haun Demokratiko Nobiembre 3, 1859 –
Marso 4, 1860
Natudingan nga agtuloy ti beddeng ni Broderickbr

Napaay ti pinaka-butos ti pinagtuloy ti beddeng ni Broderick
5 Milton Latham Demokratiko Marso 5, 1860 –
Marso 4, 1863
36
(Agtuloy)
Nabutosan ti pinag-tuloy ti beddeng ni Broderick

Napaay ti pinaka-butos
37
6 John Conness Republikano Marso 4, 1863 –
Marso 4, 1869
38 4 Nabutosan idi 1862
39
40
7 Eugene Casserly Demokratiko Marso 4, 1869 –
Nobiembre 29, 1873
41 5 Nabutosan idi 1868

Nagrenunsia
42
43
Bakante Nobiembre 29, 1873 –
Disiembre 23, 1873
8 John S. Hager Demokratiko Disiembre 23, 1873 –
Marso 4, 1875
43
(Agtuloy)
Nabutosan a manglippas ti beddeng ni Casserly

Nagretiro
9 Newton Booth Ontra-Monopolia Marso 4, 1875 –
Marso 4, 1881
44 6 Nabutosan idi 1874

Nagretiro
45
46
10 John Franklin Miller Republikano Marso 4, 1881 –
Marso 8, 1886
47 7 Nabutosan idi 1880

Pimmusay
48
49
Bakante Marso 8, 1886 –
Marso 23, 1886
11 George Hearst Demokratiko Marso 23, 1886 –
Agosto 4, 1886
Naitudingan nga agtuloy iti beddeng ni Miller

Naikari ti simmaruno
12 Abram P. Williams Republikano Agosto 4, 1886 –
Marso 4, 1887
49
(Agtuloy)
Nabutosan nga agtuloy ti beddeng ni Miller

Nagretiro
13 George Hearst Demokratiko Marso 4, 1887 –
Pebrero 28, 1891
50 8 Nabutosan idi 1886

Pimmusay
51
Bakante Pebrero 28, 1891 –
Marso 19, 1891
51
(Agtuloy)
52
14 Charles N. Felton Republikano Marso 19, 1891 –
Marso 4, 1893
52
(Agtuloy)
Nabutosan nga agtuloy ti beddeng ni Hearst

Nagretiro
15 Stephen M. White Demokratiko Marso 4, 1893 –
Marso 4, 1899
53 9 Nabutosan idi 1892

Nagretiro
54
55
Bakante Marso 4, 1899 –
Pebrero 7, 1900
56 10
16 Thomas R. Bard Republikano Pebrero 7, 1900 –
Marso 4, 1905
56
(Agtuloy)
Nabutusan idi kalabesan ti 1900

Napaay ti pinakabutos
57
58
17 Frank P. Flint Republikano Marso 4, 1905 –
Marso 4, 1911
59 11 Nabutosan idi 1904

Nagretiro
60
61
18 John D. Works Republikano Marso 4, 1911 –
Marso 4, 1917
62 12 Nabutosan idi 1910

Nagretiro
63
64
19 Hiram Johnson Republikano Marso 16, 1917 –
Agosto 6, 1945
65 13 Nabutosan idi 1916
66
67
68 14 Nabutusan manen idi 1922
69
70
71 15 Nabutusan manen idi 1928
72
73
74 16 Nabutusan manen idi 1934
75
76
77 17 Nabutusan manen idi 1940

Pimmusay
78
79
Bakante Agosto 6, 1945 –
Agosto 26, 1945
20 William F. Knowland Republikano Agosto 26, 1945 –
Enero 3, 1959
79
(Agtuloy)
Naipatulding nga agtuloy ti beddeng ni Johnson
Nabutosan nga agtuloy ti beddeng ni Johnson
80 18 Nabutosan idi 1946
81
82
83 19 Nabutosan manen idi 1952

Nagretiro tapno agtaray para iti Gobernador iti California
84
85
21 Clair Engle Demokratiko Enero 3, 1959 –
Hulio 30, 1964
86 20 Nabutosan idi 1958

Pimmusay
87
88
Bakante Hulio 30, 1964 –
Agosto 4, 1964
22 Pierre Salinger Demokratiko Agosto 4, 1964 –
Disiembre 31, 1964
Naipatulding nga agtuloy ti beddeng ni Engle

Napaay ti pinakabutos na ti sibubukel a beddeng, nagrenunsia tapno maikkan ti simmaruno kaniana iti kabayagan a pinagtakem
23 George Murphy Republikano Enero 1, 1965 –
Enero 2, 1971
88
(Agtuloy)
Naipatulding nga agtuloy ti pinakalpas ti beddeng ni Salinger, a nabutusan ti sumaruno a beddeng
89 21 Nabutosan idi 1964

Napaay ti pinakabutos manen, nasapa a nagrenunsia tapno maikkan ti simmaruno kaniana iti kabayagan a pinagtakem
90
91
24 John V. Tunney Demokratiko Enero 2, 1971 –
Enero 2, 1977
91 Napatulding nga malippas ti beddeng ni Murphy, a nabutusan ti sumaruno a beddeng
92 22 Nabutosan idi 1970

Napaay ti pinakabutos manen, nasapa a nagrenunsia tapno maikkan ti simmaruno kaniana iti kabayagan a pinagtakem
93
94
25 S. I. Hayakawa Republikano Enero 2, 1977 –
Enero 3, 1983
94
(Agtuloy)
Appointed to finish Tunney's term, having been elected to the next term
95 23 Nabutusan idi 1976

Nagretiro
96
97
26 Pete Wilson Republikano Enero 3, 1983 –
Enero 7, 1991
98 24 Nabutosan idi 1982
99
100
101 25 Nabutusan manen idi 1988

Nagrenunsia tapno agbalin a Gobernador iti California
102
27 John F. Seymour Republikano Enero7, 1991 –
Nobiembre 10, 1992
Naipatuding nga agtuloy ti beddeng ni Wilson

Napaay ti pinakabutos nga agtuloy ti beddeng ni Wilson
28 Dianne Feinstein Demokratiko Nobiembre 10, 1992 –
Agdama
102
(Agtuloy)
Nabutosan iti naipangruna a pinagbutos idi 1992 ti pinakalippas ti beddeng ni Wilson
103
104 26 Nabutosan idi 1994 iti sibubukel a beddeng
105
106
107 27 Nabutosan idi 2000
108
109
110 28 Nabutosan idi 2006
111
112
# Senador Partido Taw-tawen Kongreso Beddeng Pakasaritaan ti Pannakabutos