Listaan dagiti rehion iti Hapón

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Administratibo a panakabingbingay
iti Hapon
Prepektura nga agpang
Apo a prepektura nga agpang
Munisipio nga agpang
Sub-munisipio nga agpang
Mapa dagiti rehion iti Hapón. Manipud ti amianan nga agpa-abagatan: Hokkaidō (nalabbaga), Rehion ti Tōhoku (berde), Kantō (asul), Chūbu (kayumanggi), Kansai (berde nga asul), Rehion ti Chūgoku (berde-duyaw), Rehion ti Shikoku (derosas) ken Rehion ti Kyūshū (duyaw).

Dagiti rehion iti Hapón ket saan dagitoy nga opisial nga admiministratibo a pas-paset, ngem tinawtawid a maus-usar a kas dagiti rehional a panakabingbingay iti Hapón iti kaaduan a konteksto. Kas pagarigan, dagiti mapa ken heograpia a liblibro ket bingbingyen da ti Hapón kadagit walo a rehion, dagiti reporta ti tiempo ket kadawyan da nga agitited ti tiempo babaen ti rehion, ken adu kadagiti negosio ken pagadalan ket us-usaren da dagiti balay da a rehion a kas paset iti nagan ti (Kinki Nippon a Perrokarril, Chūgoku a Banko, Unibersidad ti Tōhoku, kdpy.). No met ti Hapón ket addaan dagiti walo a angato a Korte, dagiti panagsakup da ket saan nga agpada kadagiti walo a rehiomn a nailista dita baba.

Manipud ti amianan nga agpa-abagatan, dagiti tinawtawid a rehion ket dagiti:

Ti tunggal maysa ket aglaon ti prepektura, malaksid ti rehion ti Hokkaidō, a masakupan na laeng ti Hokkaidō.