Jump to content

Mayo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
<< Mayo >>
Do Lu Ma Mi Hu Bi Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2024

Ti Mayo ket isu ti maika-5 a bulan ti tawen dagiti kalendario a Huliano ken Gregoriano ken maysa kadagiti pito a bulan nga addaan iti kaatiddog iti 31 nga al-aldaw.

Ti Mayo ket bulan ti panagsusulbod idiay Akin-amianan a Hemisperio ken otonio idiay Akin-abagatan a Hemisperio. Isu a ti Mayo idiay Akin-abagatan a Hemisperio ket tiempo a kapada ti Nobiembre idiay Akin-amianan a Hemisperio ken iti baliktadna. Ti naladaw a mayo ket kadawyan a mangmarka ti rugi ti tiempo ti bakasion ti kalgaw idiay Estados Unidos ken Kanada ken agpatingga iti umuna a Lunes ti Septiembre.

Pakasaritaan ken taudan[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti Mayo, manipud iti Très Riches Heures du Duc de Berry
Mayo, babaen ni Leandro Bassano

Ti bulan ti Mayo ket nainaganan para kenni diosa ti Griego a ni Maia, nga isu ket nainaganan a kakuyog iti Romano a panawen a diosa iti pertilidad a ni Bona Dea, a ti rambakanna ket matengngel iti Mayo. Iti pay maibaga, ti Romano a mannaniw a ni Ovidio ket mangited pay ti maikadua nga etimolohia, a kinunan a ti bulan ti Mayo ket nainaganna kadagiti maiores, Latin para kadagiti "lallakay," ken ti sumaruno a bulan (Hunio) ket nainaganan para kadagiti iuniores, wenno "ubbing a tattao" (Fasti VI.88).

Ti Mayovka, iti konteksto iti naladaw a Imperio ti Rusia, ket maysa idi a daya iti away wenno iti parke kadagiti nasapa nga aldaw ti Mayo nga isu met ti nakaalaan iti nagan. Iti kanungpalany, ti "mayovka" (naisangayan ti "proletariano a mayovka") ket nagbalin a ti kayatna a sawen ket ti maysa a saan a nainkalintegan a selebrasion iti Mayo 1 babaen ti rebolusionario a publiko, ken kadawyan a nairepresenta a kas maysa nga inosente a daya iti away wenno picnic.[1]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ "Маевки". homofestivus.ru. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2015-05-18. Naala idi 2015-11-25.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Mayo iti Wikimedia Commons
Dagiti inadaw a sasao a mainaig iti Mayo iti Wikiquote (iti Ingles)
Pakaammo ti panagbiahe idiay Mayo manipud iti Wikivoyage (iti Ingles)