Jump to content

ORCID

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Logo ti ORCID

Ti ORCID (Open Researcher and Contributor ID) ket ti awan agtagikua a kodigo nga alpanumeriko a naisangayan a mangilasin ti sientipiko ken dagiti dadduma pay nga akademiko a mannurat.[1][2][3][4] Daytoy ket mangsimpa ti problema dagiti naisangayan a kontribusion ti mannurat iti sientipiko a literatura ket mabalin a narigat nga elektroniko a mabigbigan gapu ta dagiti personal a nagan ket saan dagitoy a naisalumina, dagitoy ket mabalinda nga agbaliw (kasla iti pannakiasawa), adda dagiti kultural a paggigiddiatan iti urnos ti nagan, aglaon ti saan nga agpapada a panagusar kadagiti pangyababaan ti umuna a nagan ken mangipakat kadagiti sabali a sistema ti panagsurat. Daytoy ket mangited ti agnanayon nga identidad para kadagiti tao, ken kapada daytoy ti napartuat para kadagiti mainaig ti linaon nga entidad kadagiti dihital a network babaen dagiti digital object identifier (DOI).[5]

Ti gunglo ti ORCID ket mangited ti maysa a silulukat ken nawaya a rehistro a naikeddeng nga isu ti de facto nga alagaden para iti pangilasin ti mannurat iti siensia ken ti mainaig iti akademiko a panagipablaak. Idi 16 Oktubre 2012, ti ORCID ket inrugina dagiti serbisio iti rehistro [6][7] ken nangrugrugin a nangit-ited kadagiti panangilasin ti agar-aramat.[8]

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Editorial (2009). "Credit where credit is due". Nature. 462: 825. doi:10.1038/462825a
  2. ^ ORCID website
  3. ^ News (30 Mayo 2012) "Scientists: your number is up: ORCID scheme will give researchers unique identifiers to improve tracking of publications.", Declan Butler, "Nature". 485: 564 doi:10.1038/485564a
  4. ^ "Ten things you need to know about ORCID right now". Impactstory. 2014-04-10. Naala idi 15 Abril 2014.
  5. ^ CrossRef & ORCID
  6. ^ "ORCID Launches Registry". Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2013-03-14. Naala idi 18 Oktubre 2012.
  7. ^ "ORCID vs ISNI; ORCID lanceert vandaag hun Author Register - Artikel - SURFspace". Naala idi 24 Oktubre 2012.
  8. ^ "Register for an ORCID iD". Naala idi 18 Oktubre 2012.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]