Pagsangladan ti helikopter

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti maysa a pagsangladan ti helikopter idia Nagkaykaysa a Pagarian

Ti pagsangladan ti helikopter (Ingles:helicopter landing pad (helipad)) ket maysa a pagsangladan a lugar dagiti helikopter. Bayat a dagiti helikopter ket mabalinda nga agusar kadagiti dalumpinas a rabaw, ti maysa a naaramid a pagsangladan ti helikopter ket ipaayanna ti nasayaat a namarkaan ken natangken a rabaw nga adayo kadagiti tiped tapno ti helikopter ket natalged a sumanglad.

Panagusar[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti pagsangladan ti helikopter ket mabalin a mabirukan kadagiti pagsasangladan ti helikopter wenno pagsasangladang dagiti eroplano, nga addaan ti sungrod, dagiti panagtengngel ti trapiko iti tangatang ken dagiti magun-od a pasdek a pangserbisio para kadagiti eroplano. Yantangay , kaaduan kadagiti pagsangladan ti helikopter ket mabirukan kadagiti adayo ken awan kadagita a serbisio gapu ti kaawan ti mabalin a lugar ken ti kangina.


Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]