Panagsibog

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti pagsibogan a kanal idiay India

Ti panagsibog ket isu ti artipisial a panangipakat ti danum iti daga. Daytoy ket inus-usar tapno makatulong kadagiti tinaltalon nga apit, panagtaripatu kadagiti ladawan ti daga, ken panagmula manen kadagiti nadisturbo a daga kadagiti namaga a lugar ken iti las-ud dagiti paset ti panawen iti bassit a panagtudtudo. Iti pay maipatinayon, ti panagsibog ket addaan pay a kadagiti sabali nga usar iti panagpataud ti apit, a mairaman ti panagsalaknib kadagiti mula iti panagyelo,[1]ken panagtulong iti panagpawil ti konsolidasion ti daga.[2] Iti pagiddiatan, ti agrikultura nga agkamkammatalek laeng iti dagus a panagtudo ken makunkuna a pinakan ti tudo wenno panagtalon ti namaga a daga. Dagiti sistema ti panagsibog ket inus-usar pay para iti palaglapped ti tapok, panagibelleng ti rugit iti pagibellengan, ken iti panagmina. Ti panagsibog ket kadawyan nga inad-adal a kakuyogna ti pagayusan, isu daytoy ti masna wenno artipisial a panagikkat ti rabaw wenno sirok ti rabaw a danum manipud iti naited a lugar.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Snyder, R. L.; Melo-Abreu, J. P. (2005). Frost protection: fundamentals, practice, and economics. Vol. 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. ISBN 978-92-5-105328-7. ISSN 1684-8241.
  2. ^ USA. "Aridpoop -05-15". Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2008-10-09. Naala idi 2012-06-19.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]