Plantilia:Dokumentasion ti estilo ti panagdakamat/panagusar

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Agkopia ti usaren a blanko a bersion. Amin a nagnagan ti parametro ket nasken a bassit a letra (adda met dagiti pangyababaan, a kas ti |isbn= ket addan kadagiti dakkel a letra parbo a nagan a kas ti |ISBN=, a mabalin a maawat a mausar). Usaren ti karakter a "|" (pipa) iti nagbaetan ti tunggal maysa a parametro. Ikkaten amin a parametro a saan a maus-usar tapno maliklikan dagiti wara iti pagurnosan a tawa. Adda met dagiti wadan a mabalin a mangiraman ti agdama a petsa. No saan nga agdama ti petsa, purgaen ti panid.