Jump to content

Plantilia:Dokumentasion ti estilo ti panagdakamat/sintaksis

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Dagiti naiyumok a parametro ket agkamkammatalek kadagiti nagannak a parametroda:

  • parent
  • WENNO: parent2—ket mabalin a mausar imbes nga iti parent
    • child—ket mabalin a mausar a kakuyog iti parent (ken di maikaskaso no ti parent ket saan a mausar)
    • WENNO: child2—ket mabalin a mausar imbes nga iti child (ken di maikaskaso no ti parent2 ket saan a mausar)
Iti nakalistaan dagiti parbo a nagan, maysa laeng kadagiti parametro ti mabalin a maipalawag; no adu kadagiti parametro ti parbo a nagan ti maipalawag, maysanto laeng iti maiparang.