Plantilia:Infobox agtengtengngel ti opisina

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk
Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Ti {{Infobox agtengtengngel ti opisina}} ket maysa a sapasap a plantilia ken agiraman kadagiti sumaganad a plantilia (kasla dagiti amin a nakalista ditoy). Pangngaasi nga usaren ti naisangayan a nagan no agusar kadagitoy a plantilia iti maysa a panid.


Panagusar[urnosen ti taudan]

Ikabil ti kodigo para iti naisangayan nga opisina ken inayon ti kinabukodan a datos iti baba. Awan dagiti nasken a pagikabilan ken adda dagiti pagikabilan a saan nga agparang no agus-usar kadagiti sabsabali.

Sapasap nga opisina[urnosen ti taudan]

{{Infobox nagtakem
|honorific-prefix  = 
|name        = 
|native_name    = 
|native_name_lang  = 
|honorific-suffix  = 
|image       = 
|imagesize     = 
|smallimage     = <!--No mainaganan daytoy, ti "image" ket saan nga agbalin.-->
|alt        = 
|caption      = 
|order       = 
|office       = 
|term_start     = 
|term_end      = 
|alongside     = <!--Para kadagiti dua wenno ad-adu pay nga agserbi iti dayta a puesto a manipud ti agpada a distrito. (kasla dagiti senador.)-->
|vicepresident   = 
|viceprimeminister = 
|deputy       = 
|lieutenant     = 
|monarch      = 
|president     = 
|primeminister   = 
|taoiseach     = 
|chancellor     = 
|governor      = 
|governor-general  = 
|governor_general  = 
|succeeding     = <!--Para kadagiti elektado a presidente wenno ti kapadpadana-->
|predecessor    = 
|successor     = 
|constituency    = 
|majority      = 
|order2       = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|office2      = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|term_start2    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|term_end2     = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|alongside2     = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|vicepresident2   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|viceprimeminister2 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|deputy2      = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|lieutenant2    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|monarch2      = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|president2     = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|primeminister2   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|governor2     = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|succeeding2    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|predecessor2    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|successor2     = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|constituency2   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->
|majority2     = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti numero-->

nayonan ti kinabukodan a datos

Embahador[urnosen ti taudan]

{{Infobox embahador
|honorific-prefix = 
|name    = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|alt     = 
|order    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|ambassador_from = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|country   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_start = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_end  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten agingganati walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|president  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->

nayonan ti kinabukodan a datos

Kameng ti gimong[urnosen ti taudan]

{{Infobox kameng ti gimong
|honorific-prefix = 
|name    = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|alt     = 
|caption   = 
|constituency_AM = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|assembly  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|majority  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_start = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_end  = <!--Mabalin nga uliten agingganati walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->

nayonan ti kinabukodan a datos

Gobernador[urnosen ti taudan]

{{Infobox gobernador
|honorific-prefix = 
|name    = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|alt     = 
|order    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|office   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_start = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_end  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|lieutenant = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->

nayonan ti kinabukodan a datos

No ti gobernador ket naidutokan babaen to Presidente, nayonan ti:

|president  = <!--nagan iti presidente-->

No ti gobernador ket naidutok babaen ti sabsabali, nayonan ti:

|appointed  = <!--nagan iti nagidutok-->

Hues[urnosen ti taudan]

{{Infobox hues
|honorific-prefix = 
|name    = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|alt     = 
|caption   = 
|office   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_start = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_end  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|nominator  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|appointer  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->

nayonan ti kinabukodan a datos

Nominado/Kandidato[urnosen ti taudan]

Saan nga inayon daytoy a paset kadagiti panid iti tattao a nagtakem ti napalbas a panawen.
{{Infobox kandidato
|honorific-prefix = 
|name   = 
|honorific-suffix = 
|image   = 
|alt    = 
|caption  = 
|nominee  = 
|party_election = 
|election_date = 
|runningmate = 
|opponent = 
|incumbent = 

No kandidato, nga saan nga iti nominado usaren ti:

|candidate =

nayonan ti kinabukodan a datos

Kameng iti Parlamento[urnosen ti taudan]

{{Infobox kameng ti parlamento
|honorific-prefix = 
|name    = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|alt     = 
|caption   = 
|constituency_MP = <!--Mabalin nga uliten babaen ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|parliament = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|majority  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_start = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|term_end  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti pangnayon ti numero-->

nayonan ti kinabukodan a datos

Pannakabagi ti Estados Unidos[urnosen ti taudan]

Kongresista ti Estados Unidos[urnosen ti taudan]

{{Infobox kongresista
|honorific-prefix = 
|name    = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|alt     = 
|state    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|district  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|term_start = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|term_end  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->

nayonan ti kinabukodan a datos

No ti kongresista ket nagserbi a tagabitla iti Kamara, nayonan ti:

|speaker   = <!--bilang dagiti nagtakem-->
|term_start2 = 
|term_end2  = 
|predecessor2 = 
|successor2  = 

No ti kongresista ket nabutosan ngem saan pay a nasapata:

|succeeding  = <!--ti nagan ti agdama a kongresista-->

Panakabagi ti estado[urnosen ti taudan]

{{Infobox panakabagi ti estado
|honorific-prefix = 
|name     = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|alt     = 
|state_house = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|district   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|term_start  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|term_end   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->

nayonan ti kinabukodan a datos

Para kadagiti Pannakabagi manipud ti estado nga addaan ti Gimong, usaren ti:

|state_assembly = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->

Para kadagiti Pannakabagi manipud ti estado nga addaan ti Kamara dagiti Delegado, usaren ti:

|state_delegate = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->

Para kadagiti Pannakabagi manipud ti estado nga addan ti Lehislatura, usaren ti:

|state_legislature = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->

No ti Pannakabagi ket nagserbi a Tagabitla iti Kamara ti Estado, nayonan ti:

|speaker   = <!--bilang dagiti nagtakem-->
|state_house = 
|term_start2 = 
|term_end2  = 
|predecessor2 = 
|successor2  = 

Dagiti senador ti Estados Unidos[urnosen ti taudan]

Senador ti Estados Unidos[urnosen ti taudan]

{{Infobox senador
|honorific-prefix = 
|name    = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|imagesize  = 
|alt     = 
|jr/sr    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy--> nabaldado daytoy a kodigo.
|state    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|term_start = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|term_end  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->

nayonan ti kinabukodan a datos

|alongside  = <!--ti nagan dagiti kaduada a senador-->

No kabutbutos ti Senador ken Senador-Elektado:

|succeeding = <!--ti nagan ti agdama a senador-->

No ti Senador ket nagserbi a kas iti Daulo ti Senado a Kaaduan, nayonan ti:

|majorityleader3 = <!--bilang dagiti nagtakem-->
|term_start3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|term_end3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|predecessor3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|successor3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->

No ti Senador ket nagserbi a kas Kongresista, nayonan ti:

|state3    = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|district3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|term_start3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|term_end3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|predecessor3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->
|successor3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero. mangrugi ti 3-->

Senador ti Estado[urnosen ti taudan]

{{Infobox senador ti estado
|honorific-prefix = 
|name     = 
|honorific-suffix = 
|image    = 
|alt     = 
|state_senate = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|district   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|term_start  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|term_end   = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|predecessor = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->
|successor  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti walo a beses babaen ti panagsukat ti 2, 3, kdpy-->

nayonan ti kinabukodan a datos

No ti Senador ket nagserbi a kas Daulo ti Kaaduan iti Senado ti Estado, nayon ti:

|majority_leader3 = <!--bilang dagiti nagtakem-->
|term_start3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|term_end3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|predecessor3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|successor3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->


No ti Senador ket nagserbi a kas Daulo ti Minoridad iti Senado ti Estado, nayonan ti:

|minority_leader3 = <!--bilang dagiti nagtakem-->
|term_start3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|term_end3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|predecessor3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|successor3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->

No ti Senador ti Estado ket nagserbi a kas Daulo ti Kaaduan ti Datar iti enado ti Estado, nayonan ti:

|majority_floor_leader3 = <!--bilang dagiti nagtakem-->
|term_start3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|term_end3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|predecessor3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|successor3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->

No ti Senador ti Estado ket nagserbi a kas Daulo ti Minoridad ti Datar iti Senado ti Estado, nayonan ti:

|minority_floor_leader3 = <!--bilang dagiti nagtakem-->
|term_start3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|term_end3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|predecessor3 = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->
|successor3  = <!--Mabalin nga uliten aginggana ti pito a beses babaen ti pangnayon ti numero, mangrugi ti 3-->

Kinabukbukodan a datos[urnosen ti taudan]

Ikabil daytoy ti baba ti plantilia

|birth_date     = 
|birth_place    = 
|death_date     = 
|death_place    = 
|restingplace    = 
|restingplacecoordinates = 
|birthname     = 
|citizenship    = 
|nationality    = 
|party       = 
|otherparty     = <!--Para kadagiti daduma pay a naikaduaan ti politika-->
|spouse       = 
|partner      = <!--Para kadagiti addaan ti domestiko a kadua a saan nga nagasawa-->
|relations     = 
|children      = 
|residence     = 
|alma_mater     = 
|occupation     = 
|profession     = 
|cabinet      = 
|committees     = 
|portfolio     = 
|religion      = 
|signature     = 
|signature_alt   = 
|website      = 
|footnotes     = 
|blank1       = 
|data1       = 
|blank2       = 
|data2       = 
|blank3       = 
|data3       = 
|blank4       = 
|data4       = 
|blank5       = 
|data5       = 
<!--Serbisio ti milisia-->
|nickname      = 
|allegiance     = 
|branch       = 
|serviceyears    = 
|rank        = 
|unit        = 
|commands      = 
|battles      = 
|awards       = 
|military_blank1  = 
|military_data1   = 
|military_blank2  = 
|military_data2   = 
|military_blank3  = 
|military_data3   = 
|military_blank4  = 
|military_data4   = 
|military_blank5  = 
|military_data5   = 
}}

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

Dagiti kakuyog a plantilia