Jump to content

Plantilia:Mapa ti lokasion-linia/pangsubok

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

longitud[urnosen ti taudan]

{{Mapa ti lokasion-linia|lon=0}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
Kangrunaan a Meridiano
Linia iti ballasiw ti Daga
Kangrunaan a Meridiano
{{Mapa ti lokasion-linia|lon=-1}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
Umuna a meridiano laud
Linia iti ballasiw ti Daga
Umuna a meridiano laud
{{Mapa ti lokasion-linia|lon=92}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
92°
Maika-92 a meridiano daya
Linia iti ballasiw ti Daga
92°
Maika-92 a meridiano daya
{{Mapa ti lokasion-linia|lon=103}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
103°
Maika-103 a meridiano daya
Linia iti ballasiw ti Daga
103°
Maika-103 a meridiano daya
{{Mapa ti lokasion-linia|lon=-93}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
93°
Maika-93 a meridiano laud
Linia iti ballasiw ti Daga
93°
Maika-93 a meridiano laud
{{Mapa ti lokasion-linia|lon=172}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
172°
Maika-172 a meridiano daya
Linia iti ballasiw ti Daga
172°
Maika-172 a meridiano daya
{{Mapa ti lokasion-linia|lon=180}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
180°
Maika-180 a meridiano
Linia iti ballasiw ti Daga
180°
Maika-180 a meridiano

Latitud[urnosen ti taudan]

{{Mapa ti lokasion-linia|lat=0}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
{{Mapa ti lokasion-linia|lat=-1}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
Umuna a paralelo abagatan
Linia iti ballasiw ti Daga
Umuna a paralelo abagatan
{{Mapa ti lokasion-linia|lat=-2}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
Maika-2 a paralelo abagatan
Linia iti ballasiw ti Daga
Maika-2 a paralelo abagatan
{{Mapa ti lokasion-linia|lat=-21}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
21°
Maika-21 a paralelo abagatan
Linia iti ballasiw ti Daga
21°
Maika-21 a paralelo abagatan
{{Mapa ti lokasion-linia|lat=-22}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
22°
Maika-22 a paralelo abagatan
Linia iti ballasiw ti Daga
22°
Maika-22 a paralelo abagatan
{{Mapa ti lokasion-linia|lat=-3}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
Maika-3 a paralelo abagatan
Linia iti ballasiw ti Daga
Maika-3 a paralelo abagatan
{{Mapa ti lokasion-linia|lat=-33}}
Agabay a panangiyasping
{{Mapa ti lokasion-linia}}{{Mapa ti lokasion-linia/pagipadasan}}
Linia iti ballasiw ti Daga
33°
Maika-33 a paralelo abagatan
Linia iti ballasiw ti Daga
33°
Maika-33 a paralelo abagatan