Jump to content

Sasao a Torricelli

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti Sasao a Palei)
Torricelli
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Baro a Guinea
Lingguistika a pannakaidasigMaysa kadagiti kangrunaan a pamilia ti pagsasao
Pannakabingbingay
Glottolognucl1708  (Nuclear Torricelli)

Ti sasao a Torricelli ket ti pamilia dagiti agarup a lima pulo a pagsasao iti akin-amianan nga aplaya ti Papua Baro a Guinea, nga insasao laeng babaen dagiti agarup a 80,000 a tattao. Nanaganan dagitoy manipud iti Banbantay Torricelli. Ti kaaduan ti populasion ken kaaduan nga ammo a sasao a Torricelli ket ti Arapesh, nga addaan iti agarup a 30,000 nga agsasao.

Sakupen ti sasao a Torricelli ti tallo a heograpikal a nagsisina a lugar, ken mabalin nga insinsina babaen ti migrasion dagiti agsasao iti Sepik kadagiti napalabas a siglo.

Pannakaidasig

[urnosen | urnosen ti taudan]

Insilpo ni Wilhelm Schmidt dagiti sanga ti Wapei ken Monumbo, ken ti igid ti baybay dagiti akinlaud ken akindaya a patingga ti pamilia, idi 1905. Ti pamilia ket napnapno nga intakder babaen ni David Laycock idi 1965. Iti kaudian, insinsina ni Ross ti kukua da Laycock ken Z’graggen (1975) a sanga a Kombio, ken inkabilda ti Kombio iti sanga a Palei ken inbatida a nagmaymaysa ti Wom, a saan a naidasig kadagiti sabali a pagsasao (Eitiep, Torricelli (Lou), Yambes, Aruek) gapu ti kaawan ti datos.

Ilista pay ti Ethnologue ti Bragat iti sanga a Palei.

Daytoy nga internal a pannakaidasig ket tentatibo ken mabalin nga adunto a mabaliwan. Ti sasao a Monumbo ket tradisionalda a mairaman, ngem "awan ti naipresenta nga ebidensia".[1]

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]

Bibliograpia

[urnosen | urnosen ti taudan]
  • Donohue, Mark (2005). "Word order in New Guinea: dispelling a myth". Oceanic Linguistics. 44: 527–536. doi:10.1353/ol.2005.0033.
  • Ross, Malcolm (2005), "Pronouns as a preliminary diagnostic for grouping Papuan languages", iti Andrew Pawley; Robert Attenborough; Robin Hide; Jack Golson (dagiti ed.), Papuan pasts: cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples, Canberra: Pacific Linguistics, pp. 15–66