Jump to content

UTC−10:30

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti UTC−10:30 ket panangilasin para iti timbengan ti oras manipud iti UTC iti −10:30.

Ti Hawaii ket nagus-usar idi ti pagalagadan nga oras ti GMT−10:30 fmanipud idi 1900 aginggana idi 1947, idi dagiti pagorasan ket nabaliwan iti sona ti GMT−10:00, a kanungpalan met a nabaliwan iti UTC−10.

T iangin apaset ti panagraut iti Pearl Harbor idi 1941 ket nangrugi idi Disiembre 7, 7:48 a.m. Oras ti Hawaii ken Disiembre 8, 3:18 a.m. Pagalagadan nga Oras ti Hapon (UTC+09), a kas dagiti oras babaen dagiti bapor iti Kido Butai. Ti oras ti UTC iti notasion ti ISO 8601 idi ket 1941-12-07T18:18+00:00.