Wagayway ti Alemania

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Wagayway ti Alemania
Nagan Bundesflagge und Handelsflagge
Panagusar Paisano ken estado a wagayway ken paisano a wagayway a maipapan iti taaw Sibil ken estado a wagayway, sibil a wagayway par aiti baybay Kadawyan wenno de jure a bersion iti wagayway, wenno komplemento a bakrang
Panagbagay 3:5
Naampon 23 Mayo 1949
Daremden Maysa a nakadata a tallo a maris iti nangisit, nalabbaga, ken maris a balitok.
Sabsabali a kita ti wagayway ti Alemania
Nagan Bundesdienstflagge und Kriegsflagge
Panagusar Estado a wagayway ken wagayway ken gubat wagayway Estado a wagayway ken wagayway para iti baybay, gubat a wagayway Kadawyan wenno de jure a bersion iti wagayway, wenno komplemento a bakrang
Panagbagay 3:5
Naampon 7 Hunio 1950
Sabsabali a wagayway ti Alemania
Nagan Seekriegsflagge und Gösch
Panagusar Marina a wagayway a maipapan iti taaw Gubat a wagayway para iti baybay Kadawyan wenno de jure a bersion iti wagayway, wenno komplemento a bakrang
Panagbagay 3:5
Naampon 9 Mayo 1956

Ti wagayway ti Alemania ket maysa nga addaan ti tallo a maris a naglaon ti agpapada a nakadata a bedbed kadagiti nailian a maris ti Alemania:nangisit, nalabbaga, ken maris a balitok.