Agar-aramat:Lam-ang/panid/dok

  Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
  {{Agar-aramat:Lam-ang/panid|{{babel-naranas|ilo|en|tl-3}}|{{Agar-aramat:Lam-ang/ladawan}}}}

  mangited iti:

  Ti nalaka ti pannakasapulna, nalaka met ti pannakapukawna.
  Pakaammo dagiti agar-aramat ti Babel
  ilo-N Daytoy nga agar-aramat ket patneng ti pannakaawatna iti Ilokano.
  en-N This user has a native understanding of English.
  tl-3 Malaki ang kaalaman ng tagagamit na ito sa Tagalog.
  Dagiti agar-aramat babaen ti pagsasao

  Dadduma pay a pakabilangak:

  Thediypal – pakabilangak nga awan karbenganna

  Lam-angBot – pakabilangak a maus-usar para iti bot

  Kaspagarigan – pakabilangak a maus-usar a kas pagarigan

  AdminStats – includes global and prior admins
  Grand Canyon Hopi Point with rainbow 2013.jpg