Eskudo ti Filipinas

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Eskudo ti Filipinas
Dagiti bersion

Daytoy a bersion ket naiparuar babaen ti Kongreso idi 1998. Nasken a pasingkedan ti balota sakbay nga agbalin nga opisial
Dagiti salaysay
Agus-usarFilipinas
NaamponHulio 3, 1946
KalasagDua a baras nga agtaktakder, iti kolor asul (azure) ken nalabbaga (gules); maysa nga ehukitibo a pirak (argent) natatakan ti agpapada a nagbaetan ti tallo a bituen; ken, iti murdong ti takneng, maratimbukel a kolor pirak nga addaan ti init nga addaan ti walo a raya a naparisan kadagiti dua a bab-bassit a raya.
PasasaoRepublika ng Pilipinas
Sabsabali a nagyanPultak nga Agila iti Estados Unidos
ken Agtaktakder a Leon iti Espana
Dagitoy a banag ket saan a nairaman iti Linteg ti Republika Bilang. 8491 idi 1998, ken iti kasta ket naikaten, ngem ti panagsukat ket saan a naisayangkat di maipabanag ti panagpatalged ti nailian a balota.
Kallabes a bersionNga addaan ti pasasao: "Isang Bansa, Isang Diwa"
Nga addan ti skroll: "Republika ng Pilipinas"
PanagusarSabsabali a gobierno ti Filipinas ken departamento

Ti Eskudo ti Filipinas ket nalangaan nga addaan ti walo a raya nga init iti Filipinas nga iti tunggal maysa a raya ket naitudo na dagiti walo a probinsia (Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, ken Tarlac) nga dagitoy ket naisakup iti Linteg Militar babaen ni Gobernador Heneral Ramón Blanco idi agdama ti Pananggulo ti Filipinas, ken ti tallo a nagraya a bitbituen ket naitudo na dagiti nangrunaan a rehion iti Luzon, Visayas, ken Mindanao.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]