Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Wikipedia:VisualEditor/TemplateData/Pagsursuruan"

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
m
m (Nagsimpa ti panangiletra/gramatika)
 
<div style="margin:auto; padding: 2em; ">
* '''Dagiti awan a langa</translate>''' — Ti TemplateData ket kas pagarigan laeng ti ramit a naaramid a magun-od nga addan laeng kadagiti bassit a langai, iti namnama a dagiti agar-aramat ketmangtulong a mangkuyog ti panagrang-ay dagiti langa a kayatda. No kayatmo ti agkiddaw kadagiti baro a langa para iti TemplateData, pangngaasi a [https://bugzilla.wikimedia.org/enter_bug.cgi?product=MediaWiki%20extensions&component=TemplateData pakaammuan dakami].
* '''Mangtaktak ti panangipakita kadagiti plantilia''' — Kalpasan ti pananginayon ti TemplateData iti plantilia, ti metadata ketnasken koma a dagus amakita no ti plantilia ket naluktan iti VisualEditor. Nupay kasta, daytoy ket mabalin ng agapaut kagaiti oras sakbay a maiparang ti metadata. Mabalinmo apiliten nanae ti awan linaonna a panag-urnos ti panid ti plantilia (saan nga idiay dokumentasion a subpanid). Ti panagaramid ti awan linaonna apanag-urnos, lukatan ti panid ti plantilia para it panag-urnos, ken idulin ti panid nga ''ti panagaramid ti aniaman a panagbalaliw''.
* '''Dagiti agdamaparikut''' — Tilistaan dagiti agdama aparikut ket dagitikiddaw tilanga ket magunod idiay [https://bugzilla.wikimedia.org/buglist.cgi?list_id=215776&resolution=---&query_format=advanced&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=VERIFIED&component=TemplateData&product=MediaWiki%20extensionsin bugzilla].
 
<div style="margin:auto; padding: 2em; background:#ECECEC; box-shadow: 7px 7px 5px #CCC; -moz-border-radius: 15px; border-radius: 15px; ">
 
== Ramramit ==
</div>

Listaan ti pagdaliasatan