Estado

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti prontispisio ti Leviathan ni Thomas Hobbes'

Ti estado ket maysa a naurnos a politiko a komunidad nga agnanaed babaen ti maysa a gobierno.[1] Dagiti estado ket mabalin a naturay. Ti denominasion nga Estado ken maipakat pay kadagiti pederatibo bnga estado a kameng dagiti pederal a kappon, nga isu daytoy ti naturay nga estado.[1] Adda dagiti estadoa suheto ti akin-ruar a katurayan wenno panagsakop a ti pudno a pannakaturay ket naisanglad ti sabali nga estado.[2] Ti estdao ket mabalin pay a mausar a mangitudo kadagiti sekular a sangsanga ti gobierno iti kaunegan ti maysa nga estado, a kadawyan a pamay-an tapno maigiddiat kadagiti simbaan ken sibil a patakder (sibil a kagimongan).

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ a b "state". Ababanga Ingles a Diksionario ti Oxford (Maika-9 nga ed.). Unibersidad ti Oxford a Pagmalditan. 1995. 3 (ken ti pay Estado) a ti naurnos a politiko a komunidad babaen ti maysa a gobierno; ti maysa a mankomunidad; ti maysa a pagilian. b ti kastoy a komunidad nga agporporma iti paset iti pederal a republika, a naisangsangayan ti Estados Unidos ti Amerika
  2. ^ Kas pagarigan Vichy Pransia ket opisial a mangitudtudo ti kabukbukodanna a kas ti l'État français.